Bảng giá

basic

75.000 VNĐ

/tài khoản/tháng

premium

150.000 VNĐ

/tài khoản/tháng

enterprise

150.000 VNĐ

/tài khoản/tháng

HN: (024) 71 089 999
HN
HCM: (028) 73 086 086
HCM