Quản lý dự án

Tạo dự án và làm việc, giao việc cho nhân viên, cài đặt ngày hoàn thành, giám sát quá trình thực hiện.

Thời gian thực hiện dự án và công việc

Không chỉ theo dõi thời gian truy cập ứng dụng và trang web, Timework còn theo dõi thời gian trên các dự án và công việc. Thống kê tổng thể về thời gian thực hiện dự án để duy trì danh sách và có lợi nhuận.

Thời gian truy cập ứng dụng và trang web

Giám sát các ứng dụng và trang web mà nhân viên truy cập trong giờ làm việc. Qua đó đánh giá nhân viên nào sử dụng thời gian hợp lý hoặc lãng phí.

Ảnh chụp màn hình

Bạn có thể biết được những gì đang diễn ra trên màn hình làm việc của nhân viên, thông qua các ảnh chụp màn hình. Bạn có thể tùy chỉnh tần suất chụp cũng như chất lượng ảnh.

Giám sát các hoạt động

Timework có thể thống kê chính xác thời gian người dùng sử dụng chuột, bàn phím và thời gian ngưng sử dụng.

TẤT CẢ NHỮNG GÌ BẠN CẦN ĐỂ KIỂM SOÁT LÀM VIỆC TỪ XA HIỆU QUẢ

HN: (024) 71 089 999
HN
HCM: (028) 73 086 086
HCM